E-Porada

Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska świadczy również usługi prawne drogą
elektroniczną za pośrednictwem Internetu e-porada, co obniża ich koszt
i nie wymaga osobistego, bezpośredniego kontaktu z Kancelarią, ponieważ
komunikacja z Adwokatem odbywa się wówczas wyłącznie poprzez Internet.

Przedmiotem zlecenia może być sporządzenie:

Honorarium adwokackie ustalane jest indywidualnie po przedstawieniu
w e-mailu problemu prawnego oraz sprecyzowaniu co ma być przedmiotem
zlecenia (np. sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej,
wzoru umowy, udzielenie porady prawnej).

W razie zaakceptowania zaproponowanych warunków zlecenia, Klient ma
obowiązek wpłacić na konto bankowe Kancelarii opłatę za usługę.

Realizacja usługi wynosi do 48 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie.

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ
ADWOKATA PATRYCJI KUBIK-TWARDOWSKIEJ

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu e-maila opisanego w pkt. 1 niniejszego
  regulaminu, Kancelaria Adwokacka prześle e-maila zwrotnego do Klienta
  zawierającego informację, czy charakter sprawy pozwala na świadczenie
  pomocy prawnej przez Adwokata drogą elektroniczną czy też z uwagi
  na złożony problem prawny konieczne będzie osobiste spotkanie
  z Adwokatem w celu uzyskania konsultacji prawnych oraz określone
  zostanie wynagrodzenie za usługę prawną, jeżeli możliwe będzie
  świadczenie jej drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli klient nie zaakceptuje wysokości wynagrodzenia adwokackiego,
  nie będzie zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat z tytułu
  dotychczasowej korespondencji e-mailowej.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań
  związanych z przedmiotem zlecenia i w celu jego realizacji.
  Nie przesłanie przez klienta wymaganych dokumentów oraz nie podanie
  ważnych dla realizacji usługi informacji, skutkować będzie odstąpieniem
  przez Adwokata od umowy.
 4. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, klient zobowiązany będzie
  wpłacić ustalone honorarium za realizację usługi na numer konta:
  92-10600076-0000326001883070.
 5. Realizacja usługi wynosi do 48 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy
  na koncie. Zmiana terminu wykonania usługi może nastąpić jedynie
  w przypadku spraw szczególnie zawiłych. O zmianie terminu wykonania
  usługi Adwokat niezwłocznie informuje Klienta.