Pogotowie prawne

W ofercie Adwokata Patrycji Kubik-Twardowskiej znajduje się możliwość
dojazdu do domów klientów, którzy są niesprawni ruchowa lub obłożnie
chorzy i nie są w stanie dotrzeć do kancelarii, aby uzyskać poradę prawną
lub zlecić sprawę do prowadzenia. Gwarantuje to klientom komfort
uzyskania pomocy prawnej bez konieczności wychodzenia przez nich
z domu oraz bez pośrednictwa osób trzecich.