Współpraca

Kancelaria Adwokacka Adwokata Patrycjim Kubik-Twardowskiej stwarza
szansę rozwoju osobom rozpoczynającym karierę prawnika. Oferta
skierowana jest do absolwentów oraz studentów prawa, którzy są
zainteresowani zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
praktycznych poprzez odbycie praktyki lub stażu w Kancelarii Adwokackiej.

Od kandydatów oczekuje się odpowiedniego przygotowania:

Osoby zainteresowane praktyką lub stażem w Kancelarii prosimy
o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska
ul. Kilińskiego 72/74, lokal nr 12, I piętro. Dębowa Przystań.
42-200 Częstochowa