Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z klientem
indywidualnie i uwarunkowana jest stopniem skomplikowania sprawy,
wartością przedmiotu sporu oraz koniecznym nakładem pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być
ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw,
kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym
elementem będzie premia od sukcesu (success fee).

Cena porady prawnej wynosi od 100 zł i uzależniona jest od charakteru
sprawy i stopnia jej skomplikowania.