Personalia

Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 2005 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem dobrym.

W 2009 roku zdała Egzamin Adwokacki z wynikiem bardzo dobrym.

Wpisana jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej
w Częstochowie.

Od 1.09.2010 roku Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska prowadzi indywi-
dualną Kancelarię Adwokacką w Częstochowie. Obecnie siedziba kancelarii
znajduje się przy ul. Kilińskiego 72/74, lokal nr 12, I piętro.
Dębowa Przystań.

W 2014 roku Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska ukończyła
na Uniwersytecie Łódzkim podyplomowe studium PRAWA SPÓŁEK
z wynikiem bardzo dobrym.

Adwokat Patrycja Kubik-Twardowska wciąż pogłębia swoją wiedzę
uczestnicząc w szkoleniach zawodowych oraz konferencjach o tematyce
prawnej.